menu dblex
3död
5dålig
6kaputt
7oduglig
8otjänlig
värdelös