menu dblex
obrukbar
adjektiv
värdelös
otjänlig
oduglig
dålig
I uttryck
göra obrukbar

Alla synonymer går att klicka på.