menu dblex
4grov
6fumlig
oartig
tölpig
vulgär
7klumpig
ohyfsad
taktlös
8otymplig
9knölaktig
opassande
oskicklig
10oridderlig
11okultiverad
ouppfostrad