menu dblex
3föl
gli
kut
4baby
barn
kalv
myra
valp
5glytt
klimp
kläpp
ungar
yngel
7avkomma
fölunge
killing
kulting
källing
småbarn
telning
8barnunge
gässling
kyckling
kättling
småtting
ättelägg
9fiskyngel
11griskulting