menu dblex
3tom
4oren
5falsk
grann
osann
ytlig
6fåfäng
ihålig
låtsad
oärlig
simili
7hycklad
sekunda
skenbar
sviklig
tarvlig
8fingerad
imiterad
konstlad
naturlig
värdelös
9efterapad
föregiven
hycklande
illegitim
onaturlig
skenfager
tillgjord
10affekterad
apokryfisk
eftergjord
förfalskad
konstgjord
skrymtande
teatralisk
11artificiell
teateraktig
12understucken
16utomäktenskaplig