menu dblex
3ena
4hopa
omge
repa
sala
5fästa
lagra
samka
värva
6anhopa
förena
plocka
skocka
skrala
7hamstra
hopföra
hopleta
inrikta
skramla
uppbåda
8fokusera
församla
förvärva
gruppera
hoprafsa
hopsamla
redigera
uppbjuda
uppdriva
9excerpera
hopbringa
sammandra
tesaurera
uppbringa
10ackumulera
magasinera
mobilisera
sammanföra
11införskaffa
koncentrera
sammanfatta
sammankalla
sammanrafsa
12centralisera
sammansvetsa