menu dblex
3bra
god
4klok
sund
5frisk
6duglig
härlig
rådlig
7brukbar
givande
lämplig
nyttigt
närande
tjänlig
verksam
8effektiv
fruktbar
gagnande
gagnelig
hälsosam
passande
praktisk
verkande
9användbar
förmånlig
matnyttig
värdefull
10utilistisk
välgörande
11fördelaktig
förträfflig
13ändamålsenlig
14välsignelserik