menu dblex
3avi
bit
5rader
7anmälan
inserat
uppgift
8blänkare
9insändare
10annotation
anteckning
meddelande
omnämnande
13underrättelse
16tillkännagivande