menu dblex
5behov
plikt
tvång
vilja
yrkan
6maning
7anmodan
anspråk
begäran
fordran
villkor
yrkande
äskande
8anmaning
postulat
9påstående
ultimatum
10fordringar
pretention
11påfrestning
12pretentioner
13förutsättning
14anslagsyrkande
anslagsäskande