menu dblex
2vy
3art
jag
typ
4blod
själ
slag
sätt
5anlag
drift
fysik
kynne
lynne
miljö
virke
väsen
6alltet
daning
landet
miljön
prägel
utsikt
äkthet
7böjelse
naturen
sceneri
utomhus
världen
8egenskap
instinkt
karaktär
kvalitet
landskap
läggning
naturell
osökthet
panorama
sinnelag
9fallenhet
skapelsen
skaplynne
10landskapet
naturgåvor
11disposition
naturlighet
omgivningen
spontanitet
temperament
12beskaffenhet
konstitution
personlighet
verkligheten
yttervärlden
14individualitet
ursprunglighet
15världsordningen