menu dblex
3här
4nära
6publik
synlig
vittne
7aktuell
löpande
rådande
åhörare
8immanent
pågående
åskådare
9befintlig
deltagare
nuvarande
10härvarande
tillstädes
11förefintlig
förevarande
16förhandenvarande
17tillstädesvarande