menu dblex
2ro
4fira
hala
måla
5breda
bryna
färga
gnida
jämna
klena
korsa
luffa
mynda
rygga
rykta
slopa
släta
smeka
smeta
smyga
svepa
torka
vässa
6avföra
bortta
glätta
klappa
kretsa
mangla
pressa
skrapa
skubba
slicka
ströva
7förlåta
kassera
massera
skrubba
strigla
strykas
utplåna
8avlägsna
avskriva
bestryka
frottera
förkasta
förkorta
inhibera
inställa
utelämna
utesluta
9censurera
eliminera
utmönstra
utrangera
överkorsa
10kalandrera
kancellera