menu dblex
4lika
6analog
jämlik
7adekvat
homolog
jämngod
likadan
8likartad
liknande
9jämförbar
kongruent
motsvarig
parallell
ömsesidig
10ekvivalent
samstämmig
12vederbörande
13proportionell
representativ
15proportionerlig
16korresponderande
överensstämmande