menu dblex
3dra
hål
4röja
visa
yppa
5lucka
öppna
6påvisa
7avhölja
avkläda
avslöja
avtäcka
framdra
förråda
kryphål
svaghet
utlämna
8barlägga
exponera
frilägga
9demaskera
framdraga
uppenbara
10affischera
akilleshäl
blottlägga
ådagalägga
13angreppspunkt