menu dblex
6maquis
7gerilla
8friskara
9folkfront
10opposition
11frihetskamp
gerillakrig
12partisankrig
13partisangrupp
16befrielserörelse