menu dblex
10förgudning
förklaring
metamorfos
11himmelsfärd
lovprisande
12glorifiering
13förhärligande