menu dblex
3ful
led
4fadd
frän
illa
5hemsk
odiös
osund
otäck
rälig
6ruskig
vidrig
äcklig
7kvalmig
8osmaklig
otrevlig
vämjelig
9avskyvärd
förhatlig
kväljande
oaptitlig
obehaglig
svårsmält
10anskrämlig
antipatisk
osympatisk
uppbygglig
11vedervärdig
12frånstötande
13vederstygglig