menu dblex
4lena
5mjuka
6beveka
lindra
mildra
7muljera
upplösa
8försvaga
uppmjuka
9förmildra