menu dblex
4föra
göra
5bruka
sköta
spela
styra
umgås
6bemöta
färdas
greppa
handha
svinga
syssla
7använda
begagna
förfara
8behandla
behärska
bemästra
handskas
9handlägga
manövrera
10manipulera