menu dblex
5falsk
7oriktig
9bedräglig
förrädisk
10tendentiös
12vilseledande