menu dblex
3fel
4aber
dock
fast
hake
lyte
utan
ändå
5brist
jamen
jomen
minus
nämen
ohägn
skada
6fastän
inkast
likväl
7avbräck
förfång
förlust
intrång
nackdel
8oförrätt
9kroppsfel
olägenhet
svårighet
10belastning
emellertid
invändning
11invaliditet
kroppsskada
12inskränkning