menu dblex
3fin
ren
4flor
klar
lätt
skär
späd
tunn
5dimma
glans
renad
spröd
6klarad
luftig
7eterisk
slöjlik
ömtålig
8florslik
skinande
9florslätt
florstunn
skimrande
strålande
11genombruten
transparent
12genomskinlig
nyutsprungen
15spindelvävstunn