menu dblex
3bot
råd
vis
väg
4sätt
5hjälp
kassa
metod
utväg
vapen
6medium
resurs
valuta
åtgärd
7kanaler
medicin
redskap
rikedom
uppslag
verktyg
8material
materiel
mojänger
preparat
remedium
resurser
9botemedel
läkemedel
möjlighet
penningar
tillflykt
understöd
10hjälpmedel
tillgångar
utrustning
11förmögenhet
språngbräda
12penningmedel
15förutsättningar
naturtillgångar