menu dblex
5slakt
6pogrom
7blodbad
8massmord
9förödelse
slaktning
14bartolomeinatt
15blodsutgjutelse