menu dblex
3deg
hav
hop
hög
mos
våg
4gods
gröt
röra
smet
stim
vikt
ämne
5antal
binge
flock
hjord
klump
mängd
mölja
pasta
radda
skara
skock
stock
stoff
svärm
6gytter
helhet
inkråm
klunga
massan
råvara
råämne
uppbåd
vimmel
7bestånd
komplex
materia
samling
storhet
tröghet
8innehåll
laddning
massorna
material
segelyta
substans
trängsel
överflöd
9folkmassa
kollektiv
kvantitet
myckenhet
skockning
10folkvimmel
råmaterial
11folksamling
konglomerat
12folkträngsel
pappersmassa
13folkskockning