menu dblex
5bjärt
grann
gräll
6kulört
oredig
orolig
prålig
7blandad
flammig
fläckig
färgrik
lysande
melerad
skäckig
vattrad
8färgglad
målerisk
polykrom
tjusande
9bondgrann
färggrann
förvirrad
heterogen
kolorerad
mångtydig
oenhetlig
olikartad
pittoresk
prunkande
skiftande
spräcklig
trasgrann
10mångfärgad
olikfärgad
omväxlande
sammansatt
skiftesrik
12innehållsrik
13mångskiftande
14kaleidoskopisk
kalejdoskopisk
skickelsediger