menu dblex
3het
4trög
6maklig
7långsam
mödosam
svettig
8arbetsam
12ansträngande