menu dblex
3typ
5agent
ombud
6bulvan
medlem
7delegat
exempel
ledamot
målsman
resande
uttryck
8exponent
sändebud
talesman
9delegerad
deputerad
emissarie
syssloman
10ambassadör
fullmäktig
försäljare
mellanhand
11företrädare
provryttare
12förespråkare
kommissionär
13förtroendeman
underhandlare
14handelsresande
återförsäljare
15rättsinnehavare
16ställföreträdare