menu dblex
3bur
mat
nät
sak
tal
4fall
mått
röst
slut
5buren
fråga
glugg
gräns
ideal
kasse
linje
motiv
märke
prick
sikte
snöre
språk
syfte
tanke
tvist
6adress
avsikt
mening
munart
målbur
måltid
objekt
resmål
stämma
uppsåt
ytmått
ärende
7dialekt
föremål
livsmål
målföre
process
slutmål
uppgift
ändamål
8ambition
förebild
föresats
mållinje
måltavla
resultat
rymdmått
rättssak
syftemål
tungomål
ändpunkt
9målstolpe
riktmärke
riktpunkt
rättegång
rättsfall
siktpunkt
skottavla
slutpunkt
ögonmärke
10anrättning
ledstjärna
rättstvist
talförmåga
11bestämmelse
destination
målsättning
slutstation
12angelägenhet
artikulering
14bestämmelseort
15destinationsort