menu dblex
4djup
grav
grov
kärv
svår
tung
5barsk
menad
skarp
trist
6bister
dyster
farlig
ledsam
sansad
seriös
sträng
trulig
viktig
värdig
7bestämd
hotande
kraftig
kritisk
kännbar
oroande
sorgsen
trumpen
verklig
8enträgen
grundlig
humorfri
innerlig
måttfull
tankfull
tungsint
9allvarsam
behärskad
betydande
betänklig
elakartad
höggradig
högtidlig
kriminell
magistral
svårartad
uppriktig
10besvärande
graverande
11allvarstung
gravitetisk
hårdflörtad
inträngande
meningsfull
oroväckande
12allvarsdiger
allvarsfylld
allvarstyngd
13betydelsefull
eftertrycklig
gravallvarlig
olycksbådande
14besinningsfull
skickelsediger
18verklighetsbetonad