menu dblex
3dos
dös
hav
hop
här
hög
tal
4bunt
drös
fond
halt
lass
lott
mått
otal
sats
stim
5antal
bibba
binge
brass
bråte
bunke
dosis
dråse
dröse
hopen
legio
massa
ocean
packe
parti
radda
skara
skock
smita
stock
svärm
trave
tross
utbud
6folket
förråd
klunga
knippa
knippe
massan
myller
myriad
smälta
styrka
uppbåd
uppsjö
vimmel
7batteri
kvantum
mängden
mängder
numerär
portion
rikedom
samling
storlek
8frekvens
hekatomb
laddning
mångfald
pluralis
trängsel
ymnighet
överflöd
9kvantitet
myckenhet
skrälldus
talrikhet
varuparti
10församling
omfattning
11allmänheten