menu dblex
4säga
6omtala
7berätta
förmäla
8förkunna