menu dblex
3råd
rör
4egid
makt
regi
spår
stab
stöd
tråd
träd
5befäl
hjälp
kabel
kanal
linje
regim
ränna
sladd
slang
styre
6nyckel
trumma
tunnel
7kulvert
ledtråd
skötsel
styrsel
överhet
8chefskap
direktiv
gubbarna
hegemoni
kommando
kontroll
pipeline
regering
styrelse
topparna
9anförande
anvisning
auspicier
direktion
hierarkin
ledarskap
ledningen
presidium
regemente
strömbana
överbefäl
10bestyrelse
herravälde
management
rättesnöre
rörledning
strömkrets
upplysning
vägledning
11anförarskap
ariadnetråd
förvaltning
handledning
instruktion
ledningsrör
orientering
12dirigentskap
överinseende
14administration
ordförandeskap