menu dblex
2wc
3toa
4dass
5träck
6gödsel
7avträde
toalett
8avföring
9spillning
11exkrementer