menu dblex
2vy
3län
4bygd
land
nejd
scen
5natur
trakt
6område
region
utsikt
7provins
sceneri
terräng
8distrikt
grevskap
landsdel
panorama
9omgivning
10landområde
landskapet
11naturområde
territorium