menu dblex
4lätt
5okysk
vågad
ytlig
6ekivok
frivol
galant
lasciv
pikant
7flirtig
osedlig
otrogen
otuktig
skamlös
smutsig
tanklös
8liderlig
lösaktig
sedeslös
slipprig
tvetydig
9lättfotad
vidlyftig
10kättjefull
lättsinnig
lättvindig
oanständig
obeständig
obetänksam
utsvävande