menu dblex
4dryg
evig
fast
5solid
stark
6perenn
stabil
stadig
7bastant
durabel
gedigen
hållbar
kronisk
obruten
sekulär
ständig
8evärdlig
hållfast
konstant
orubblig
9bestående
beständig
ihållande
långvarig
oavbruten
permanent
10outplånlig
outslitlig
11fortlöpande
fortvarande
förblivande
oförgänglig
oförstörbar
12oföränderlig
13stadigvarande