menu dblex
4guru
5gubbe
6docent
lektor
mentor
rektor
7adjunkt
maestro
mahatma
mästare
pedagog
skolfux
skolman
tuktare
8guvernör
magister
9preceptor
professor
vägledare
10förkunnare
handledare
informator
instruktör
skollärare
11skolmästare
undervisare
uppfostrare
12skolmagister
studieledare
13vishetslärare