menu dblex
4bära
jäva
neka
5bestå
fylla
klara
sköta
täcka
6bemöta
betala
handha
infria
negera
7bekläda
bekosta
bekämpa
erlägga
förestå
förmena
förneka
gensäga
motsäga
8förvalta
förvägra
motsvara
opponera
uppfylla
9dementera
frånkänna
motarbeta
ombesörja
uppehålla
10desavouera
protestera
vederlägga
11ifrågasätta
12tillbakavisa