menu dblex
3ösa
5pumpa
segla
tömma
6utsuga
vittja
7avtappa
plundra
pungslå
renraka
uttömma
8utblotta
9försnilla
länspumpa
utplundra
10förskingra