menu dblex
3råd
4bong
spår
tips
vink
5check
order
6anslag
besked
kupong
recept
signal
tecken
utkast
7antydan
dessäng
ledning
ledtråd
uppgift
8direktiv
kreditiv
9anordning
10befallning
bevillning
föreskrift
förklaring
hänvisning
indikation
meddelande
riktlinjer
rättesnöre
upplysning
vägledning
11anvisningar
assignation
instruktion
utanordning
utbetalning
12föreskrifter
undervisning
13bankanvisning
fingervisning
17utbetalningsorder