menu dblex
4åtrå
5sakna
tråna
önska
6smäkta
trakta
7åstunda
11eftertrakta