menu dblex
4okär
6vidrig
8fientlig
9avskyvärd
förhatlig
obehaglig
10misshaglig
osympatisk
11motbjudande
vedervärdig
12frånstötande