menu dblex
3bra
god
4rätt
5danad
lagom
osökt
skapt
ägnad
6bekväm
duglig
läglig
lämpad
nyttig
rustad
rådlig
7behörig
gunstig
gynnsam
kapabel
passlig
skickad
tjänlig
önsklig
8avpassad
behaglig
behändig
hälsosam
lämpligt
opportun
passande
praktisk
skicklig
9användbar
förmånlig
indicerad
kompetent
träffande
välfunnen
välkommen
10lämpligast
tillbörlig
tillrådlig
välbetänkt
11vederbörlig
12kvalificerad
ståndsmässig
13representativ
ändamålsenlig