menu dblex
5fetma
lossa
satsa
styra
tolka
6betala
frodas
7avsegla
placera
tjockna
utlägga
8förklara
9förskjuta
utplacera
10försträcka
kommentera