menu dblex
4drev
drön
jakt
ljud
tjut
5gläfs
klang
ovett
skola
skott
skäll
storm
torde
6dunder
skräll
ylande
7slammer
8hornstöt
9gläfsande
skallgång
skällande
10ståndskall
11utskällning