menu dblex
3dam
fru
4kjol
kona
lady
maka
tant
5donna
gumma
hynda
madam
6flicka
honkön
husfru
husmor
hustru
kvinns
käring
7jungfru
kjoltyg
kvinnan
kvinnor
matrona
9femininum
kvinnfolk
kvinnorna
10fruntimmer
12hushållerska
kvinnsperson
18husföreståndarinna