menu dblex
3gny
4lida
låta
pipa
5gråta
klaga
stöna
sucka
tjuta
6gnälla
knarra
snyfta
vändas
7gnissla
9lamentera