menu dblex
5dålig
oäkta
sämre
ytlig
6låtsad
simili
7skenbar
8halvvägs
halväkta
9föregiven
10konstgjord
misslyckad