menu dblex
4nyck
skön
våld
väld
5behag
vilja
6nycker
7tyranni
8välbehag
9despotism
10självsvåld
11nyckfullhet
regellöshet
12gottfinnande
13egenmäktighet
15handlingsfrihet